Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç kapsamına göre çeşitli ölçeklerde BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği) standartlarına veya projeye özel teknik şartnamelere uygun sayısal halihazır harita üretimi yapılmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında proje hazırlanmasına altlık teşkil edecek detaylı halihazır haritalar, topografik haritalar, tematik haritalar, şeritvari halihazır haritalar, göl veya deniz kıyı şerit haritaları, orman haritaları, maden haritaları ve benzeri ihtiyaca yönelik halihazır haritalar firmamız bünyesindeki yeterli ekip ve ekipmanlar ile taahhüt edilen sürede üretilmektedir.

Halihazır Harita Üretimi

Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır haritalar, ” 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.

İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.

 

Röleve ve Kroki

Bir bölgede işaretlenmiş olan ada köşe noktaları ve kırık noktaları yeniden ölçülüp yapılan bu ölçüler bir krokiye yazılır. Yapılan bu ölçüye röleve ölçüsü, krokiye ise röleve ölçü krokisi denilmektedir.

Ada köşe noktaları ve kenarları üzerindeki kırık noktalar, uygulama krokisindeki değerlere göre araziye işaretlenilir. Dik koordinat, kutupsal, uzantı ve bağlama yöntemlerinden biri ile işaretlenen bu noktalara, ağaç kazıkların çakılması ve beton blokların konulması sırasında noktaların işaretlenen yerlerinden bir miktar kaymaları mümkün olmaktadır. Bu nedenle, röleve ölçüsü önem taşımaktadır.

Röleve ölçüsü, nirengi ve poligon noktalarının oluşturduğu ölçü doğrularına dayalı olarak yapılır. Yapı ve tesislerin altında kalacak ve adaları kesecek şekilde ölçü doğrusu oluşturulamıyor. Röleve ölçüsü uzunlukları santimetre inceliğinde ölçülür.

Röleve ölçü krokileri her imar adası için ayrı olarak düzenlenir.
• Yer Altı Yakın Yüzey Hatlarının Tespiti ve Haritalandırılması
Yer altında bulunan metal,plastik,kil boru tespiti,beton,kanal/konduit,tesisat kutusu,bilinmeyen/gömülmüş menhol/vana tank tespiti,kablo,fiber optik,terk edilmiş hatlar,yasadışı/bilinmeyen hatlar,yer altı boşluklarının tespit edilip haritalandırılması projeleri firmamız tarafınca hazırlanmaktadır.

Boru Hatları Ölçümleri

Özellikle sanayi tesislerinde gerçekleştirmiş olduğumuz boru hattı muayenelerinde ve alt yapı projelerimizde kullandığımız ekipmanlarımızdan olan Global Positioning System (GPS) Receiver cihazlarımız ile konumlandırma çalışmaları da mevcut hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır.

Proje Aplikasyonu

Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.

Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.

  • Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.
  • Aplikasyon işlemlerinin gerekliliği; Her işte talep edilen bir doğruluk vardır.
  • Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir.
  • Aplikasyonda elde edilecek prezisyon (doğruluk, hassasiyet), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
  • Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen doğruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.
  • Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonudur.