KALİTELİ EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN BÜYÜK KAZANCI SAĞLAR.
Ertuğrul YILMAZ, Genel Müdür

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan, daha kaliteli, daha güvenli ve daha hızlı malzeme üretim talebi paralelinde üretilen malzemelerin muayene edilme zorunluğunu getirmiştir. Bunun yanında çevre güvenliğine verilen önemin artması, özellikle petrol, doğalgaz, kimyasal sektörlerinde ekipmanların güvenli bir şekilde çalışması için bakım muayenelerinin yapılması zorunluğunu getirilmiştir. İşlemeler de rekabet koşullarını arttırmak için üretim sürelerini maksimumda tutabilmek ve olası planlanmayan duruşların önüne geçebilmek için bakım muayenelerine daha da fazla önem vermektedirler.

Bu sebeplerden dolayı tahribatsız muayene sektörü her geçen gün büyümektedir. Dolayısıyla da tahribatsız muayene sektöründe çalışacak uzman personel ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır.

Tahribatsız Muayene eğitimi üniversitelerin bazı bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmekte olup, tahribatsız muayene operatörü / uzmanı yetiştirecek ayrıca bir bölüm yoktur. Her geçen gün önemi daha da artan bu meslek için üniversitelerde ayrı bir bölüm olmaması garip bir çelişkidir. Bu çelişki tahribatsız muayenenin uluslararası önemi olması ile ancak biraz da olsa açıklanabilir. Kalite kontrol temini amacıyla kullanılan tahribatsız muayene uluslararası bir olgu olduğu için eğitim ve sertifikalandırma kuralları da uluslararası düzeyde belirlenir ve uygulanır. Dünya genelinde en yağın olarak 2 tahribatsız muayene eğitim ve sertifikalandırma sitemi vardır.

 1. Avrupa sistemi: Temel standart ISO 9712 (EN 473)
 2. Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT) programları ve tavsiyeleri.

ANKALİTE kurucusu olan Ertuğrul YILMAZ , 1992 yılında Türkiye-Almanya hükümetleri ortak projesi kapsamında, tahribatsız muayene alanında Seviye 3 eğitimlerini almak için Almanya ya gönderilen 10 kişi den biridir. ODTÜ deki görevinden ayrıldıktan sonra da eğitimcilik tecrübesini kullanarak eğitim ve sertifikalandırma hizmetlerine devam etmiştir. Bu güne kadar 25 yılı aşkın eğitimcilik tecrübesiyle bir çok kuruluş personeline tahribatsız muayene eğitimleri vererek ve ASNT-TC 1A uyarınca sertifikalandırılmasını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

ANKALİTE eğitim programı şirket özelindedir. Eğitim öncesi şirketin çalıştığı sektör, ürettiği parça özellikleri, müşteri talepleri göz önüne alarak şirkete özel eğitim programı hazırlanır. Teorik ve pratik eğitimler şirket ortamında verilir.

İNDTOKULU eğitim programına şirketler ve sahışlar katılabilirler. Teorik eğitimler internet ortamında www.indtokulu.com tarafından verilmektedir. Pratik eğitimler ise ODTÜ Tahribatsız Muayene Merkezinde veya isteğe ve katılımcı sayısına bağlı olarak şirket ortamında verilir.

Bu sayede;

 • Eğitime katılacakların iş kayıpları en aza indirilir,
 • Başka şehirlerdeki eğitimler için ödenen yol ve konaklama masraflarından tasarruf edilir,
 • Personel kendi cihazlarının kullanımını en iyi şekilde öğrenir,
 • Personel üretimlerini yaptıkları parçaların muayenelerini en iyi şekilde öğrenir,
 • Personel eğitim bitiminde konusuna tamamen hakim olur
 • Eğitim sırasında şirkete özel NDT problemleri çözülmüş olur
 • Hazırlanan prosedürleri ile şirkete özel Eğitim ve Sertifikalandırma sistemi kurulmuş olur.

ANKALİTE tarafından verilen eğitim programı sonrasında başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT) sertifika verilmektedir.

Yüz yüze eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri verilen ASNT SNT-TC 1A tahribatsız muayene metotları ;

 • Görsel Muayene -Seviye I ve Seviye II
 • Ultasonik Muayene-Seviye I ve Seviye II
 • Manyetik Parçacık Muayenesi-Seviye I ve Seviye II
 • Sıvı Penetrant Muayenesi-Seviye I ve Seviye II
 • Radyografik Muayene -Seviye I ve Seviye II
 • Girdap Akımları–Seviye I ve Seviye II

 İNDTOKULU tarafından verilen eğitim programı sonrasında başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan ASNT SNT-TC-1A ve/ya EN ISO 9712 sertifikası verilmektedir.

İnternet Tabanlı eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri verilen EN ISO 9712 ve ASNT SNT-TC-1A tahribatsız muayene metotları ;

 • Görsel Muayene: Seviye I, Seviye II ve Seviye III (Seviye III eğitimleri EN ISO 9712 ye göre verilmektedir.)
 • Penetrant Muayenesi: Seviye I, Seviye II ve Seviye III (Seviye III eğitimleri EN ISO 9712 ye göre verilmektedir.)
 • Manyetik Parçacık Muayenesi: Seviye I, Seviye II ve Seviye III (Seviye III eğitimleri EN ISO 9712 ye göre verilmektedir.)
 • Daha detaylı bilgi için: www.indtokulu.com veya ndt.wtndt.metu.edu.tr

Şimdiye kadar 100un üzerinde eğitim programı düzenlenmiş olup 550nin üzerinde personel sertifikalandırması yapılmıştır. Sektörel bazda en fazla döküm sektörüne ve en fazla da radyoskopik muayene eğitimi ve sertifikalandırma programı düzenlenmiştir. Bazı istatistiki veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Radyoskopik Muayene 32%
Manyetik Parçacık 24%
Sıvı Penetrant 14%
Ultrasonik Muayene 11%
Girdap Akımları 8%
Görsel Muayene 6%
Sertlik 5%
Döküm 51%
Kaynak 22%
Enerji 11%
Maden 8%
Askeri 5%
Dövme 3%