Tank donam saclarının en fazla yüke maruz kalan kısmı taban sacları kaynak dikişine yakın alan bölgeleridir. Bu bölgede olabilecek iç ve dış korozyonun tank dayanımını düşürme etkisi çok daha fazladır. Donam saclarında dışta olabilecek korozyon gözle tespit edilebileceğinden boyama yada izolasyon uygulamaları ile engellenmesi çok daha kolaydır.

Tank taban saclarında sızdırmaya sebep olan en önemli etken ise  iç ve dış korozyondur. İç korozyon , depolanan ürüne bağlıdır ve taban plaka saçlarının boyanması, katodik koruma v.b yöntemler ile kontrol altına almak daha kolaydır. Tank tabanı dışından  olan korozyon ise temas ettiği taban malzemesi(toprak, beton, asfalt v.s) ve tank tabanına suyun sızıp sızmamasına bağlıdır ve kontrol altında tutmak daha zordur.

Depolama tanklarının dış ring saçlarının altından tank tabanına  suyun sızması sıkça karşılaşılan genel bir durumdur. Suyun tank tabanı  altına sızması  tabanda korozyona ve hatta delinmelere sebep olmaktadır.  Su tank tabanına aşağıdaki yollardan sızmaktadır.

  • Tankın içinden, delinme ve kaçaklarla suyun yada ürünün tabana sızması
  • Tank oturma zemini ve donam saclarından gelen su tahliye sisteminin uygun olmadığı durumlarda suyun göllenme yapıp tank tabanına akması ile
  • Tank plaka sacları ile taban malzemesi arasındaki kapiler etki
  • Tank dolum ve boşaltımı sırasında tabanda oluşan vakum sebebiyle kenardaki suyun içeriye emilmesi

Uygun izolasyon yöntemi ile suyun tankın altına girmesinin engellendiğinde tank taban saclarının dış korozyonu da büyük oranda önlenmiş olur.

  • yapışma özelliği yüksektir,
  • kolay uygulanabilir
  • esnek ve
  • dayanıklıdır.