Ülkemiz en büyük petrol ve gaz rezervleri ile en çok ikinci enerji ihtiyacı olan Avrupa arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla da petrol ve doğal gaz boru hatları için geçiş güzergahında bulunmakta ve  uluslararası boru hatları için geçiş köprüsü işlevinde bulunmaktadır.

ANKALİTE olarak ülkemizden geçen aşağıda listelenen tüm uluslararası boru hatlarında hizmet etmiş olmaktan ve hala ediyor olmaktan onur duyuyoruz.

 1. Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı projesi
 2. Mavi Akım Projesi –Rusya-Türkiye-Avrupa Doğalgaz boru hattı projesi
 3. Bakü-Tiblisi-Ceyhan(BTC)  ham petrol boru hattı projesi
 4. TANAP-Azerbaycan-Türkiye-Arupa- Doğalgaz boru hattı projesi

İnşaat Aşamasında Verdiğimiz Hizmetler

 • Boru birleştirme kaynaklarının Otomatik Ultrasonik Muayeneleri (AUT). (Bakınız gelişmiş teknikler)
 • Kaynak dikişlerinin radyografik muayeneleri (Crawler radyografi-X ray- Gama)
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayeneleri
 • Kaynak dikişlerinin manyetik parçacık/Sıvı penetrant muayeneleri
 • Sahada Malzeme Tanımlama Muayeneleri (PMI-Positive Material Identification)
 • Sahada malzeme sertlik ölçümleri

 

Boru Hatları İşletmede İken Verdiğimiz Hizmetler

Halihazırda işletmede olan tüm uluslararası boru hatlarına  hizmet etmiş olmaktan ve hala aşağıda listelenen hizmetleri veriyor olmaktan onur duyuyoruz.

 • Boru hatlarının içten akıllı pig ile (PIT) muayeneleri (Bakınız gelişmiş teknikler)
 • Boru hatlarında korozyon muayeneleri
 • Boru hatları katodik koruma sistemi etkinliği muayeneleri
 • Boru hatları hasarlanmaları analizleri
 • Pompa istasyonlarındaki kaynak dikişlerinin muayeneleri
 • Pompa istasyonlarındaki depolama tankları muayeneleri
 • Boru hatları kaplama etkinliğinin DCVG-ACVG yöntemi ile ölçümü
 • Boru hatlarında korozyon bölgelerinin toprak üstünden DCVG-ACVG yöntemi ile belirlenmesi
 • Boru hattı güzergah tespiti ve doğrulaması
 • İskele üstü boru hatlarının GUIDED WAVES yöntemi ile muayeneleri (Bakınız gelişmiş teknikler)
 • İskele kazık boruları INCOTEST yöntemi ile muayeneleri (Bakınız gelişmiş teknikler)