Kalite Politikası

Tahribatsız muayene ve denetim hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmamızın kalite politikası; müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla ulusal ve/veya uluslararası gereksinim ve standartlara dayalı bilgiler ışığında, yeterli cihaz/donanım, uygun muayene metotları ve ekip çalışmasını benimsemiş uzman personeli ile en üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Buna ek olarak kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek yıllık hedeflerimizi en yüksek oranda gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyeti ile güvenini arttırarak sloganımız olan “Kaliteye Yatırım En Büyük Kazancı Sağlar”  sözünü ispatlamaktır.

 

SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE POLİTİKASI

Tahribatsız Muayene ve Denetim Hizmetleri veren firmamızın hizmetini gerçekleştirirken ortaya çıkan İSG ve çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek:

 

  • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
  • Müşterilerde, çalışanlarda, tedarikçilerde çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan İSG ve çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
  • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ana hedefimiz ve amacımızdır.