• Manyetik Parçacık Testi
Manyetik parçacık muayenesi, ferro-manyetik malzemelerdeki yüzey ne yakın yüzeyaltı hataların saptanması amacıyla kullanılmaktadır. Penetrant muayenesinde olduğu gibi hataların malzeme yüzeyine açık olma koşulu yoktur. Bazı standardlar bu metodu radyografi ve/veya ultrasonik muayeneleri tamamlayıcı muayene olarak şart koşarlar. Diğer metodlara oranla hızlı sonuç alınabildiği için sanayide yaygın olarak kullanılır.

Önemli uygulama alanları şunlardır:

 • Çelik gibi ferromanyetik malzemeler,
 • Döküm malzemeleri,
 • Dövme malzemeleri,
 • Kaynak dikişleri,
 • Borular, kütükler,
 • Yarı mamul ürünler.

 

 • Penetrant Testi
Sıvı penetrant muayenesi, malzeme yüzeyine açık olan hataların saptanması amacıyla kullanılan bir yüzey testi metodur.Bu metod tespit edilecek hatanın büyüklüğüne göre farklı hassasiyet seviyelerinde uygulanabilir. Bu metod pentrant kimyasalları ile etkileşime girmeyecek her türlü malzemeye uygulanabilir ve uygulama alanı çok geniştir. Önemli uygulama alanları şunlardır:
 • Çelik, aluminyum, bakır, prinç gibi metalik malzemeler,
 • Plastik gibi metalik olmayan malzemeler,
 • Seramikler
 • Döküm malzemeleri,
 • Dövme malzemeleri,
 • Kaynak dikişleri
 • Borular,
 • Yarı mamul ürünler v.s
BOYA (RED-DYE) PENETRANT;

Gün ışığında görünebilen boyalar olduğundan saha muayeneleri için sıklıkla kullanılan yöntemdir..

FLUORIŞIL (FLUORECENCE) PENETRANT;

Ultraviyole ışık altında görünebilir boyalar olduğundan, flourışıl pentrant yöntemi kapalı alanlardaki muayeneler için daha uygundur. Boya penetranta oranla daha hassas bir yöntem olduğu için kılcal çatlakların; örneğin türbin kanatlarındaki termal ve gerilim çatlaklarının tesbiti için uygundur.

 

 • Ultrasonik Muayene

Ultrasonik muayene metodu genelde malzeme içindeki hacimsel hataları (gaz boşluğu, curuf kalıntısı, kaynak birleşme hataları, çatlak benzeri hatalar v.s.) saptamak amacıyla sıklıkla kullanılan bir muayene metodudur. Ultrasonik muayenenin yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alan ise metal konstrüsiyonlardaki korozyon tespitidir. Bunun yanında plakalardaki laminasyon hatalarını saptamak ve parça kalınlık ölçümlerini yapmak amacıyla da kullanılır. Ultrasonik muayenenin önemli uygulama alanları şunlardır;

 • Döküm ve dövme malzemeler,
 • Kaynak dikişler
 • Plakalar, kütükler
 • Borular,
 • Yarı mamul ürünler
 • Radyografi (radyoskopi) Muayenesi

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerin hacimsel veya yüzey hatalarının tespiti için X veya Gamma ışınları kullanılarak yapılan bir muayene yöntemidir. Malzeme üzerine nüfuz eden bu ışınlar, malzemenin diğer tarafına konan filmleri etkileyerek, film üzerinde malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar. Malzeme içerisindeki boşluklar ya da yoğunluk değişimleri bu görüntünün oluşmasını sağlar. Film kullanılarak yapılan bu uygulama radyografi, film kullanılmadan direk görüntünün bir monitöre aktarılması yoluyla yapılan uygulamaya radyoskopi olarak adlandırılır.

 

 • Girdap Akımları
Girdap akımları muayenesi iletken malzemelerdeki yüzeysel ve hacimsel hataların saptanması amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanında korozyon miktarı, kaplama kalınlığı, ferrit miktarı, iletkenlik değeri ölçümlerinde ve malzeme sınıflandırılmasında da kullanılmaktadır. Test hassasiyetinin yüksek olmasından dolayı yüksek teknolojik ürünlerin kontrolunde (örneğin türbin kanatları) yaygın olarak tercih edilen muayene metodudur. Önemli uygulama alanları şunlardır;

Alüminyum, bakır, prinç gibi metalik malzemeler,

Döküm malzemeleri,

Dövme malzemeleri,

Kaynak dikişleri,

Borular,

Koblo ve halatlar,

Yarı mamul ürünler v.s

 

 • Gözle Muayene

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.